Co to jest zachowek i komu się należy?

Co to jest zachowek i komu się należy?

Jak wiadomo po śmierci jednego z rodziców, dziedziczeniu podlega cały jego majątek. Jeżeli był spisany wcześniej testament i jedna bądź kilka osób zostały z niego wykluczone, współmałżonkowi oraz dzieciom należy się tak zwany zachowek, który ma być rekompensatą za wykluczenie ze spadku. W takiej sytuacji będzie z pewnością potrzebny adwokat Poznań, który zbada całą sprawę i wystąpi o zachowek do odpowiedniego sądu.

Wykluczenie ze spadku nie oznacza utraty majątku

Jeżeli zatem osoba zostanie ze spadku wykluczona, może ubiegać się o zachowek, który co prawda jest mniejszy niż wysokość spadku. Pozwala on jednak ochronić podstawowe interesy całej rodziny zmarłego. W takiej sytuacji może pomóc kancelaria Poznań, do której taka osoba powinna udać się w celu złożenia odpowiednich dokumentów.

Po zapoznaniu w sprawie, adwokat w Poznaniu może zająć się tą konkretną sprawą i reprezentować wykluczonego spadkobiercę w sądzie, a wszystko po to aby uzyskać część spadku zwaną zachowkiem.

Zachowek – jaka to część spadku?

Nie łatwo jest wyliczyć odpowiednią część spadku, która należy się spadkobiercom, a zachowek to jedynie ułamek tej części, który musi wyliczyć powołana wcześniej kancelaria adwokacka w Poznaniu. Niezależnie od tego jak duży jest spadek, ilu było prawowitych spadkobierców oraz kto został uznany w testamencie, adwokat działa w zgodzie z prawem i ustala wysokość zachowku według danych o majątku osoby zmarłej.

Tutaj trzeba pamiętać, że długi osoby zmarłej także podlegają spadkowi, dlatego zanim zaczniemy ubiegać się o należny nam zachowek, warto tę sytuację rozważyć w sposób szczegółowy. Każdy adwokat udzieli nam szczegółowych informacji i poprowadzi sprawę o zachowek, jeżeli z takim wnioskiem do niego wystąpimy.

Share