Czy w świetle prawa dziedziczymy po zmarłym długi?

Czy w świetle prawa dziedziczymy po zmarłym długi?

Dziedziczenie spadku nie zawsze musi wiązać się z otrzymaniem majątku. W momencie kiedy zostajemy pełnoprawnym spadkobiercą, dziedziczymy nie tylko aktywa i majątek trwały, ale także długi, jakie pozostawił po sobie zmarły. Dlatego kiedy stajemy się właścicielem spadku po zmarłej bliskiej bądź dalszej osobie, może nam być potrzebny w sprawie adwokat Poznań.

Sprawdzi on nie tylko stan faktyczny majątku, ale także wybroni nas abyśmy nie przyjmowali spadku, jeżeli są to tylko długi po osobie zmarłej. Jeżeli wiemy że osoba zmarła mogła mieć długi, musimy zastanowić się czy nie lepszą opcją będzie całkowite odrzucenie spadku.

Co to jest dziedziczenie w świetle prawa?

Dziedziczenie to nabywanie spadku po osobie zmarłej, jednak każda kancelaria Poznań może nam to przedstawić w postaci listy. Pierwszym spadkobiercą są dzieci oraz małżonek osoby zmarłej. Jeżeli zmarły nie miał dzieci, spadek w całości może odziedziczyć małżonek, choć jego część należy się także żyjącym rodzicom.

W następnej kolejności są dziadkowie spadkodawcy oraz pasierbowie, jeżeli takich posiadał. Jeśli nie ma nikogo bliskiego, spadek przechodzi na urząd gminy, w którym zmarły mieszkał. Ta ostatnia opcja rzadko się zdarza i zwykle adwokat w Poznaniu bardzo dokładnie bada sprawę, zanim przekaże spadek właśnie do urzędu gminy.

Co powinniśmy zrobić kiedy dowiemy się o spadku?

W chwili gdy umiera bliska nam osoba, zwykle nie myślimy o pieniądzach ani majątku, jednak sprawa spadkowa musi się odbyć i zwykle przeprowadza ją kancelaria adwokacka w Poznaniu. Tak dzieje się tylko w sytuacji, gdy wszyscy są zgodni co do spadku częściowego bądź gdy jest spisany testament. We wszystkich innych kwestiach sprawy spadkowe rozstrzyga sąd.

Share